Αθηνα, Old time classic

Φωτογραφίες από τα παλιά χρόνια, από κάποια προηγούμενα Χριστούγεννα, σε μια πιο ανθρώπινη Αθήνα…

Advertisements